Disclamer

Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen van de werkelijkheid afwijken. Eventuele prijswijzigingen en fouten in de verstrekte informatie voorbehouden.
Rolbuzz is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Rolbuzz.nl opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.